Nhằm quảng bá hình ảnh, quê hương và con người Ninh Thuận đến với du khách trong và ngoài nước; qua đó giới thiệu những nét độc đáo, đặc thù, riêng biệt của tỉnh Ninh Thuận góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương; ngày 18 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 3319/KH-UBND về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu những nét độc đáo, đặc thù tỉnh Ninh Thuận. Cụ thể như sau:

A) Nội dung cuộc thi:
    1. Tìm hiểu và phát hiện những nét đặc trưng về tỉnh Ninh Thuận: Lịch sử, văn hóa, địa lý, dân cư, hành chính, tình hình kinh tế - xã hội, quan hệ đối ngoại, định hướng phát triển,…
    2. Tìm hiểu các loại hình du lịch tiêu biểu, độc đáo, các địa điểm du lịch, các sản phẩm dịch vụ được ưa chuộng, những lễ hội và sự kiện văn hóa - du lịch, văn hóa ẩm thực, di tích kiến trúc nghệ thuật.
    3. Tìm hiểu về giá trị lịch sử - văn hóa, di tích - danh thắng, môi trường sinh thái tự nhiên của phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
    4. Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển, kiến trúc nghệ thuật độc đáo của các di tích ở tỉnh Ninh Thuận đã được công nhận là di tích cấp quốc gia (Tháp Pô Rômê); di tích cấp quốc gia đặc biệt (Tháp Pô Klong Garai và Tháp Hòa Lai), có hướng đề xuất hay, hợp lý nhằm bảo tồn và phát huy hơn nữa các giá trị di sản văn hóa của tỉnh nhà.
 
     B) Thời gian và hình thức thi:
    1. Thời gian
    - Thời gian tổ chức thi: dự kiến bắt đầu tháng 12 năm 2017.
   - Tổng kết và trao thưởng trong chương trình Bế mạc Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2018.
    - Thời gian nộp bài thi bắt từ tháng 01/2018.
    - Thời gian kết thúc nhận bài thi vào 30/4/2018.
    2. Hình thức thi 
    a) Thi viết bài luận 
    - Thí sinh tham gia đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận tại địa chỉ http://www.ninhthuan.gov.vn để tham gia dự thi.
    - Thí sinh tham gia dự thi sẽ đăng tải bài thi trực tiếp lên phần mềm được thiết kế sẵn.
    - Thí sinh dự thi là cá nhân tham gia viết bài bình luận thể hiện những nét độc đáo, đặc thù thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch, lịch sử của tỉnh Ninh Thuận; khuyến khích các thí sinh có bài viết phát hiện những đặc trưng mới của tỉnh Ninh Thuận. Số lượng bài viết dự thi của cá nhân không giới hạn. 
    - Hội đồng Giám khảo sẽ chọn ra 05 bài viết xuất sắc và 05 bài viết được khán giả bình chọn nhiều nhất trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để tham gia vòng chung kết.
    b) Thi video clip
    - Thí sinh tham gia đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận tại địa chỉ http://www.ninhthuan.gov.vn để tham gia dự thi.
    - Thí sinh tham gia dự thi sẽ đăng tải bài thi trực tiếp lên phần mềm được thiết kế sẵn.
    - Thí sinh dự thi là cá nhân hoặc nhóm không quá 3 thí sinh tham gia phần thi bằng cách thực hiện video clip, thời lượng không quá 10 phút, có nội dung tuyên truyền, giới thiệu về những nét độc đáo, đặc thù thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch, lịch sử của tỉnh Ninh Thuận. Số lượng video clip dự thi của cá nhân hoặc nhóm không giới hạn. 
    - Các tiêu chí đánh giá video clip: nội dung thể hiện, hiệu quả tác động người xem về âm thanh, hình ảnh; khuyến khích thí sinh sử dụng nhạc nền, lời phỏng vấn, … ; thể hiện những đặc trưng mới của tỉnh Ninh Thuận.
    - Hội đồng Giám khảo sẽ chọn ra 05 video clip xuất sắc và 05 video clip được khán giả bình chọn nhiều nhất trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để tham gia vòng chung kết.

Nguồn: UBND tỉnh